Library from home

  • הכניסה לאתר הספרייה מהבית:
    https://vpn.tasmc.org.il/lib (הקליקו על Continue to this website)
    הכניסה וההזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה של המחשב במקום העבודה בארגון.

  • גם הסטז'רים של המרכז הרפואי יכולים לקבל גישה מהבית למאגרי הספרייה. על מנת לקבל שם משתמש וסיסמה יש למלא טופס זה ולשלוח אותו לאגף המחשב.